Informasjon

Kullosforgiftning

Temaside om Korona

Symptomer

Kullosforgiftning frembyr svært variable og uspesifikke symptomer. Personer som utsettes for kullosforgiftning mens de sover, vil ikke merke noe ubehag. De vil gradvis gå over fra en sovende tilstand til en bevisstløs tilstand. Dersom de ikke blir oppdaget, vil forgiftningen kunne bli så massiv at de dør.

Personer som utsettes for kullosforgiftning i våken tilstand vil ved mild til moderat kullosforgiftning merke hodepine (vanligst), slapphet, kvalme og svimmelhet. De kan også merke tungpust og brystsmerter. Etter hvert kan det oppstå økende forvirring og bevissthetstap.

Forrige side Neste side