Informasjon

Kullosforgiftning

Temaside om Korona

Diagnostikk

I de fleste tilfeller vil det være opplagt hva som er forklaringen, for eksempel ved en ulmebrann. Sykehistorien er som det fremgår overfor, diffus og til lite hjelp. Ved fravær av andre skader eller forbrenninger så er funnene ved legeundersøkelsen vanligvis begrenset til endringer i mental status. Pasienten kan være i en tilstand som spenner fra mild forvirring til koma. Alvorlig kullos-forgiftning kan gi nevrologiske symptomer som kramper, besvimelse eller koma, samt symptomer og funn fra hjertet.

Mengden kullos i blodet kan måles (CO-Hb). Disse blodverdiene gir ingen presis bedømmelse av graden av forgiftning, og de er også lite egnet til å forutsi risikoen for forsinkede reaksjoner fra nervesystemet. Dødelig konsentrasjon av CO-Hb er vanligvis antatt å være i området > 40 prosent, mens småbarn, gravide og eldre mennesker har lavere toleranse for karbonmonoksid og kan få livstruende forgiftning ved lavere CO-Hb-verdier. Også andre blodprøver, EKG, eventuelt røntgen og CT kan være til nytte i vurderingen av pasientens tilstand.

Forrige side Neste side