Informasjon

Kullosforgiftning

Temaside om Korona

Behandling

Karbonmonoksyd fjernes nesten utelukkende ved at CO frigjøres fra bindingen til hemoglobin i lungene - det pustes ut. Dermed kan hemoglobin-molekylet på nytt brukes til å transportere oksygen.

Det viktigste tiltaket ved kullos-forgiftning er straks å fjerne pasienten fra kulloskilden og starte tilførsel av oksygen via ansiktsmaske. En komatøs pasient med alvorlig svekket mental status, bør snarest få satt inn pustetube (intuberes) og mekanisk ventileres med 100 prosent oksygen - det blåses oksygen ned i lungene ved at ambulansepersonell klemmer sammen en ballong regelmessig.

På sykehuset må pasientens tilstand raskt vurderes. Dersom det foreligger en betydelig kullos-forgiftning, kan det være aktuelt å transportere pasienten til et senter hvor det kan tilbys hyperbar oksygenbehandling (i trykkammer). Jo tidligere slik behandling kommer i gang, jo bedre. Mengden kullos i blodet vil da raskere kunne fjernes. Selv om den vitenskapelige dokumentasjonen på nytten av slik behandling er delvis fraværende, så viser praktisk erfaring at det hjelper. Behandlingstid er gjerne 90-120 min. Det kan bli aktuelt å gjenta behandlingen dersom CO-Hb fortsatt er høy.

Forrige side Neste side