Informasjon

Kullosforgiftning

Temaside om Korona

Prognose

Tilstanden kan være dødelig. Nesten 40 proent av dem som overlever alvorlig kullosforgiftning, får skade på hjertemuskulaturen og dermed risiko for senere hjerteproblemer. Redusert kognitiv funksjon oppstår hos 10-30 prosent etter alvorlig kullosforgiftning.

Forsinket nevropsykiatris syndrom

Hos opptil 40 prosent av pasientene med betydelig kullos-eksponering kan et symptombilde med forsinkede reaksjoner fra nervesystemet oppstå fra 3 til 240 dager etter tilsynelatende tilfriskning. Tilstanden er karakterisert ved reduserte intellektuelle funksjoner (kognitiv funksjon), personlighetsforandringer, bevegelsesforstyrrelser og avgrensede nevrologiske utfall.

Syndromet opptrer vanligvis innen 20 dager etter kullos-forgiftningen, og utfallene kan vedvare i et år eller lengre. Utviklingen av syndromet er ikke nødvendigvis knyttet til høye kullos-verdier i blodet (COHb), selv om de fleste tilfellene i akuttfasen hadde vært bevisstløse.

Forrige side Neste side