Informasjon

Lystgass som rusmiddel

Lystgass brukt på sykehus er trygt, men lystgass som ikke er ment for medisinsk behandling er skadelig.

Hva er lystgass?

Lystgass - dinitrogenoksid (N2O) er en smak- og duftfri gass med en svak smertestillende, døsende og oppstemmende effekt. Av den grunn brukes den som narkosemiddel på sykehus. Lystgass brukes også som drivgass i sprayflasker, for å øke effekten av forbrenningsmotorer og som konserveringsmiddel.

På 1800-tallet ble lystgass brukt i sosiale sammenhenger siden det gir en oppstemthet, men slik bruk opphørte når man innså skadeeffektene av den. Lystgass som rusmiddel er ikke ulovlig, og det er ingen aldersbegrensning på kjøp i Norge. Lystgass som fås kjøpt i butikk ikke er ment for menneskelig konsum. I Norge har innleggelser på sykehus som følge av lystgass mangedoblet seg siden før 2020, og flere har utviklet skader som ikke lar seg reversere.

Neste side