Informasjon

Medisinsk kull

Temaside om Korona

Dokumentet er gjengitt etter brosjyren "Medisinsk kull - forebygging av forgiftninger" utgitt av Helsedirektoratet, publisert 05.12.08

Medisinsk kull

Forgiftning1

Medisinsk kull er spesialbehandlet kull som kan være nyttig å gi forgiftningsuhell.

Medisinsk kull binder til seg mange ulike stoffer, blant annet de fleste legemidler, sopp- og plantegifter. På denne måten kan kull redusere opptaket av giftige stoffer i kroppen. Det er viktig å gi kullet så raslt som mulig etter uhellet. Derfor bør alle med små barn ha medisinsk kull hjemme.

Medisinsk kull kan kjøpes reseptfritt på apotek.

Når skal man gi medisinsk kull?

 • Når det er fare for forgiftninger med stoffer som bindes til kull, for eksempel:
  • soppgifter
  • plantegifter
  • de fleste legemidler
  • andre produkter som f.eks. rottegift
 • Når det er svelget en mengde som forventes å gi symptomer, kontakt Giftinformasjonen for vurdering av forgiftningsrisiko

Hvor mye medisinsk kull skal man gi?

 • Barn under 1 år: kontakt Giftinformasjonen eller lege for råd
 • Barn 1-12 år: 10 gram
  • Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å gi større mengder kull
  • Kontakt Giftinformasjonens døgnåpne telefon (22 59 13 00) for råd
 • Barn over 12 år og voksne: 25-100 gram

Nyttig å vite når man skal bruke medisinsk kull

 • Medisinsk kull er i seg selv helt ufarlig, men er ikke alltid nødvendig å gi.
 • Medisinsk kull er ikke alltid tilstrekkelig for å forhindre forgiftning. Andre tiltak kan oogså være nødvendige.
 • Du bør alltid ringe Giftinformasjonen døgnåpne telefon (22 59 13 00) eller lege for råd før du gir/tar kull.
 • Jo tidligere kullet gis etter uhellet, jo bedre effekt har det.
 • Medisinsk kull skal ikke tvinges i pasienten.

Når skal man ikke bruke medisinsk kull?

 • Ved svelging av etasende og irriterende stoffer.
 • Ved svelging av tennveske, white spirit, bensin eller lignende produkter.
 • Til personer med nedsatt bevissthet eller kramper.
 • Til personer som er kvalme eller kaster opp.
 • Når det er inntatt stoffer som ikke bindes til kull, f.eks. bordsalt eller legemidler som jern, litium eller fluor.

Om kull

Medisinsk kull fås kjøpt reseptfritt som mikstur, brusegranulat eller tabletter. Brusegranulat eller tabletter bør røres ut i litt væske før man gir det.

Medisinsk kull har lite smak, men kan ha en ubehagelig konsistens. Hvis et barn skal få kull, kan det være lurt å blande kullet ut i brus eller saft.

Har du spørsmål vedrørende medisinsk kull kan du ta det kontakt med ditt lokale apotek eller ringe Giftinformasjonen på 22 59 13 00.