Informasjon

Påført forgiftning

En påført forgiftning er en situasjon der du mistenker å ha blitt forgiftet, for eksempel ved at noen har puttet noe oppi drinken din. Du er i risiko for å bli seksuelt misbrukt eller bestjålet.

Hva er påført forgiftning?

En påført forgiftning er en situasjon der du mistenker å ha blitt forgiftet, f.eks. ved at noen har puttet noe oppi drinken din. Kanskje har du fått tilbudt en drink på en bar eller fest. Senere våkner du opp på et fremmed sted, kanskje avkledd og uten erindring om hva som skjedde kvelden før. Eller du selv eller andre du er sammen med, oppdager at "noe har skjedd" - du har langt dårligere kontroll over deg selv enn hva alkoholinntaket skulle tilsi.

Noen ganger kan neddopingen bli så alvorlig at du må innlegges sykehus til behandling. Mange blir utsatte for en kriminell handling mens de er neddopet, for eksempel voldtekt eller de blir bestjålet.

Slike påførte forgiftninger er ikke vanlige i Norge, men de synes å være mer utbredte i andre land. Dessverre ser det ut til at fenomentet er tiltakende også i Skandinavia.

Ulike omstendigheter der du kan bli "dopet"

  • Uvitende har du fått tilsatt et medikament eller rusgift til en drink. Det skjer helst i festlig samvær og motivet til den som forgifter deg er å oppnå seksuell ytelse. Ofrene er som regel kvinner
  • Du har selv inntatt et eller flere rusmidler. Det har ført til nedsatt beslutningsevne og årvåkenhet. Ofte skjer dette på en fest der du kjenner få av de andre
  • Bedøvelse av personer for å kunne begå tyveri. Det kan skje hvis du overnatter f.eks. i lastebil, campingvogn etc. Overgrepet kan utføres med bedøvende gass
  • Det kan også være en "dekkoperasjon". Kanskje har du gjort noe dumt som du angrer på. Noen dikter da opp en historie om at de er blitt dopet av andre
  • Ulike andre omstendigheter

Hvilke stoffer blir brukt?

Det brukes vanligvis rusgifter og medikamenter som er hurtigvirkende, fargeløse, smaks- og luktfrie. De gir deg hukommelsestap for de tildragelser som du utsettes for under stoffenes innflytelse. De mest brukte stoffene er alkohol, hurtigvirkende benzodiazepiner (eks. flunitrazepam, som er avregistrert i Norge), ecstasy, ketamin, gammahydroxybutyrat (GHB) og klonidin (et blodtrykkspreparat). Hyppigst rapporteres bruk av flunitrazepam og GHB.

Alkohol

Brukt alene eller sammen med andre stoffer er alkohol et av de hyppigst anvendte stoffer i forbindelse med seksuelt misbruk. Inntak av alkohol kan i starten gjøre deg oppstemt, og du kommer lett i kontakt med andre. Med økende inntak inntrer tiltakende svekkelse av sentralnervesystemet, kritikkløshet og sløvhet. Andre medikamenter som påvirker hjernen, og rusmidler forsterker alkohols bedøvende virkning.

Benzodiazepiner

Virkningen av de ulike benzodiazepiner er stort sett lik. Til kriminell forgiftning anvendes særlig benzodiazepiner med raskt innsettende effekt, som flunitrazepam. En dose på 2 mg kan slå deg ut i løpet av 15-30 minutter. Du mister mye av muskelkraften, blir slapp og likeglad. Oppmerksomhet og hukommelse svekkes, og du vil i liten grad kunne huske det som skjedde, selv om du er ved bevissthet.

Ecstasy

Ecstacy er et psykoaktivt preparat med amfetamin og hallusinogene egenskaper. Det reduserer hemninger og skaper følelser og empati for andre. Effektene av ecstasy er forvirring, muskelspenninger og sløret syn.

Gammahydroxybuturat (GHB)

Dette stoffet, og noen liknende stoffer, demper ned hjernen din. De gir rask sløvhet og bevissthetssvekkelse, medfører hukommelsestap for det som skjer, og virkningstiden er ganske kort.

Klonidin

Er et lite brukt blodtrykkssenkende middel som kan gi neddoping og sløvhet. Midlet brukes også mot øyesykdommen grønn stær og finnes derfor som øyedråper som kan blandes i en drink.

Skopolamin

Er et øyemiddel som brukes i medisinen for å oppnå langvarig utvidet pupille. Preparatet finnes også som plaster mot reisesyke. Bruk av stoffet kan gi hallusinasjoner (du ser og hører uvirkelige ting), forvirring og sløvhet, noen ganger kramper og bevisstløshet, avhengig av mengden du har fått i deg. Dessuten vil du merke at du blir tørr i munnen, varm og tørr i huden og kroppstemperaturen går opp.

Du bør søke lege

Noen ganger er forgiftningen så alvorlig at du trenger legehjelp og må innlegges på sykehus. Vanligvis går dette greitt. Ved overvåkning på sykehuset unngås livstruende komplikasjoner.

En annen viktig grunn til å søke lege/sykehus er hvis du tror/mener det har skjedd noe kriminelt. Blod- og urinprøver kan avsløre om du har fått i deg en rusgift eller et legemiddel. Jo tidligere slik prøve blir tatt, jo større er sjansen for å påvise et slikt stoff dersom du er forgiftet.

Ved politianmeldelse er det også viktig at det blir tatt prøver av deg for å bekrefte eller avkrefte mistanken om forgiftning.

Vær på vakt!

Selv om påtvungne forgiftninger er sjeldne i vårt land, er det en økende forekomst. Det er særlig i miljøer der bruk av rusmidler er vanlig, og/eller der det er personer som ønsker å begå seksuelle overgrep. Vær derfor alltid skeptisk til å ta imot drinker fra fremmede personer og kontakt pålitelige personer i nærheten dersom du har mistanke om at du kan være forgiftet.

Vil du vite mer?