Informasjon

Salisylatforgiftning

Forgiftning med salisylat forekommer både blant barn og voksne. Det er en potensielt livstruende tilstand. Symptomene kan i starten være diffuse.

Hva er salisylatforgiftning?

Salisylat er den virksomme kjemiske forbindelsen til acetylsalisylsyre som omfatter preparatene Acetylsalisylsyre, Albyl-E, Aspirin. Overdose med slike midler kan i verste fall gi livstruende forgiftninger.

Hos voksne regner vi med fare for forgiftning ved inntak på over 10 g eller mer enn 2-300 mg/kg kroppsvekt. Hos barn under 10 kg kan en dose på 1,5 g være giftig. Dødelig salisylatforgiftning kan oppstå etter inntak av 10-30 g hos voksne og så lite som 3 g hos barn. Det er ingen forskjell på den skadelige effekten av overdoser med de forskjellige salisylatpreparatene.

Forbruket av salisylater har gått ned på grunn av advarsler mot bruken og restriksjoner i tilgangen (får bare kjøpe småpakninger over disk). Advarslene skyldes økt risiko for magesår med og uten blødning, allergiske reaksjoner, utvikling av Reyes syndrom hos barn (blant annet lever- og hjerneskade). Dessuten har det i løpet av siste halvdel av 1900-tallet blitt utviklet en alternativ legemiddelgruppe, NSAIDs, som i mange henseender er klart bedre enn salisylater.

Neste side