Informasjon

Salisylatforgiftning

Hva skjer ved salisylatforgiftning?

Under normale forhold blir legemidlet acetylsalisylsyre raskt tatt opp i magesekk og øvre del av tarm og hurtig omdannet i kroppen til salisylsyre - gjerne omtalt som salisylat. Innen én time etter inntak nås maksimal mengde i blodet. Nedbrytningen foregår i leveren, og det aller meste skilles ut gjennom nyrene. Halvparten av salisylatet er skilt ut av kroppen i løpet av to til fire timer.

Etter overdose endres opptak og eliminasjon av acetylsalisylsyre drastisk. Ved inntak av store doser kan opptaket av acetylsalisylsyre fra magesekk og tarm ta over ti timer. Tiden inntil den maksimale konsentrasjonen i blodet blir nådd, er ofte forsinket og nås i mange tilfeller ikke før etter seks til åtte timer eller senere. Nedbrytingen tar mye lengre tid, og ved store doser kan halveringstiden øke til 20 til 30 timer. Utskillelsen via nyrene tar også mye lengre tid.

De store mengdene salisylat i blodet stimulerer kvalmesenteret i hjernestammen, slik at det oppstår kvalme og brekninger. Aktivering av pustesenteret fører til økt utluftning av karbondioksyd (pasienten puster kraftig, hyperventilerer) og blodet blir basisk (respiratorisk alkalose). Påvirkning av stoffskiftet i cellene fører til surere vev (metabolsk acidose).

Ulike syre-base forstyrrelser kan opptre ved salisylatforgiftning - respiratorisk alkalose, metabolsk acidose og en blanding av disse.

Forrige side Neste side