Informasjon

Salisylatforgiftning

Symptomer

Tidlige symptomer på salisylatforgiftning er øresus, hodepine, feber, svetting, svimmelhet, kvalme, brekning og diaré. Alvorligere forgiftning forårsaker irritabilitet, desorientering, nedsatt bevissthet. Ved de alvorligste forgiftningene ses pustevansker, kramper, koma og død.

Forrige side Neste side