Informasjon

Salisylatforgiftning

Forgiftning med salisylat forekommer både blant barn og voksne. Det er en potensielt livstruende tilstand. Symptomene kan i starten være diffuse.

Symptomer

Tidlige symptomer på salisylatforgiftning er øresus, hodepine, feber, svetting, svimmelhet, kvalme, brekning og diaré. Alvorligere forgiftning forårsaker irritabilitet, desorientering, nedsatt bevissthet. Ved de alvorligste forgiftningene ses pustevansker, kramper, koma og død.

Forrige side Neste side