Informasjon

Salisylatforgiftning

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av mistanke om overdose eller inntak av mange tabletter (barn). Symptomene er i starten vage, og diagnosen kan ikke stilles med sikkerhet ut fra symptomer som rask pust (hyperventilering) eller nedsatt bevissthet. Vedkommende må innlegges i sykehus ved mistanke om inntak av en acetylsalisylsyre-mengde som kan være giftig. I mottakelsen på sykehuset vil man ofte få en dose med aktivt kull som skal bidra til å redusere opptaket av legemiddelet fra tarmen. I noen tilfeller føres en slange ned i magesekken for å suge opp eventuelle tablettrester fra magesekken og skylle magesekken. Sikker diagnose får en ved å måle mengden salisylat i blodet. Selv om det ikke er noen absolutt sammenheng mellom salisylatkonsentrasjonen i blodet og symptomer, så oppstår giftreaksjoner hos de fleste ved verdier over 3,0 mmol/l hos voksne og 2-3 mmol/l hos barn. Vanlig terapeutisk nivå er 0,7-2,2 mmol/L.

Legeundersøkelsen og blodprøver er viktige for å klargjøre alvorlighetsgraden av forgiftningen.

Viktige spørsmål

  • Hvor mye/hvor mange tabletter er inntatt? Hvilken type preparat? Enterotabletter (Albyl-E)?
  • Når skjedde inntaket? Alt på én gang eller lengre tids inntak?
  • Har pasienten tatt alkohol/narkotika/andre tabletter i tillegg?
  • Har pasienten kastet opp? Er brekninger forsøkt framkalt?
  • Er det gitt medisinsk kull?
Forrige side Neste side