Informasjon

Salisylatforgiftning

Behandling

Målet med behandlingen er først å sikre livsviktige funksjoner som frie luftveier, god pustefunksjon og tilfredsstillende sirkulasjon. Dernest er målet å begrense forgiftningen og skadevirkningene ved å redusere opptaket av tablettene i magesekken gjennom å gi kull, eventuelt tømme magesekken og skylle hvis det er kort tid etter inntak (mindre enn to timer).

Førstehjelp

Ring Giftinformasjonen 22 59 13 00 for råd og hjelp. Ved alvorlige symptomer ring 113. Ved lengre transport til sykehus vil det etter inntak av store mengder være aktuelt å gi aktivt kull før transport. Som ved alle forgiftninger består behandlingen i rask vurdering og stabilisering av luftveier, pustefunksjon og sirkulasjon.

Sykehusbehandling

Ved ankomst på sykehuset vil det i en del tilfeller bli gitt aktivt kull. Aktivt kull suger til seg salisylat effektivt og minst én dose med aktivt kull bør gis. Hos noen er det aktuelt å føre ned en slange via svelget og spiserøret til magesekken. Man vil forsøke å suge opp tablettrester og skylle magesekken med væske. Dette er først og fremst aktuelt ved inntak av store mengder tabletter.

Ved å gi væske med bikarbonat (alkali, base) direkte i blodet trekkes salisylat ut av hjernevevet (bedrer bevisstheten), og utskillelsen av salisylat via nyrene øker. Annen medisinsk behandling avhenger av situasjonen. Ved alvorlig salisylatforgiftning kan det bli aktuelt å rense blodet ved hjelp av "kunstig nyre" (hemodialyse).

Nøye overvåkning er nødvendig i den akutte fasen, blant annet med regelmessige målinger av mengden salisylat og syre/base i blodet.

Forrige side Neste side