Informasjon

Salisylatforgiftning

Prognosen

Salysylatforgiftninger er blant de alvorligste forgiftningene vi ser. Denne forgiftningen feiltolkes og undervurderes ofte, noe som kan skyldes et mildt forløp i starten uten nedsatt bevissthet. Alvorlige symptomer fra hjernen og høy surhet i blodet som følge av salisylatforgiftning indikerer dårlige utsikter. En makskonsentrasjon av salisylat i blodet på over 7 mmol/L, tyder på en livstruende tilstand. Barn har dårligere prognose enn voksne.

Forrige side Neste side