Informasjon

Syntetisk cannabis - "Spice"

Syntetiske cannabinoider er et relativt nytt fenomen som først framstod som et forholdsvis uskyldig rusmiddel. Det har utviklet seg i lunefull retning, og får stadig flere unge liv på samvittigheten.

Syntetisk cannabis gir avhengighet med utvikling av toleranse (trenger stadig større doser for å få samme effekt) og abstinenssymptomer.

Hva er syntetiske cannabinoider?

"Spice" er ett av flere kallenavn på syntetisk framstillt cannabis (hasj, marihuana). ”Sence”, ”Smoke”, ”ChillX”, ”Yukatan Fire”, ”Skunk”, ”Blaze”, ”Chillem”, ”K2”, ”Aroma” og ”Mary Jane” er andre navn. I pulverform blir stoffene solgt under navn som JWH-018, JWH-122, JWH-073 og AM-2201, AM-634, AM-2233. Disse tilhører gruppen "designer drugs", det er narkotiske stoffer som er kunstig fremstilt for å unngå analyser og lovverk.

Man trodde cannabis ville være et godt utgangspunkt for å finne medikamenter med smertelindrende eller andre gunstige helseeffekter. Ugunstige ruseffekter av cannabis overskygger de gunstige effektene, og legemiddelprodusentene har ikke klart å skille disse effektene fra hverandre. Det er særlig tetrahydrocannabinol (THC) som forårsaker de psykoaktive effektene fra cannabis. I 40 år har man forsøkt å utvikle medikamenter fra cannabis uten THC og ruseffekt, men disse forsøkene er nå mer eller mindre skrinlagt. Ingen av disse stoffene viste en så gunstig effekt at de ble påkostet en grundig utprøving på mennesker. Det som dessverre skjedde var at disse stoffene kom i gale hender. De ble tatt i bruk i såkalte "legal highs" - rusblandinger med nye stoff som ikke kunne detekteres på vanlig måte.

Det er THC man ser etter i blod og urinprøver som skal påvise rus fra cannabis. Lovgivning i de fleste land baserer seg på lister over narkotiske stoffer hvor (som regel) THC inngår. Syntetiske cannabinoider inneholder ikke THC, og unngår på denne måten både lovverk og analyser. Etterhvert som myndighetene har blitt oppmerksom på syntetiske cannabinoider er disse oppført på listen over ulovlige substanser. Resultatet av dette er at det stadig utvikles nye syntetiske cannabinoider.

Økende problem

Skadeomfanget av nye syntetiske cannabinoider er økt i forhold til de første variantene (kom trolig kom på markedene i 2004). Det første beslaget av syntetiske cannabinoider i Norge var i 2008. De siste årene har det kommet en økende mengde rapporter om alvorlige forgiftninger og dødsfall. Dette skyldes nok tildels økende bruk, men også at produsentene tar i bruk stoffer med stadig større skadepotensial. I 2014 mistenkes minst 15 dødsfall blant unge i Sverige å være forbundet med syntetiske cannabinoider.

Problemet er større i Sverige enn i Norge, og den viktigste grunnen til det er lovverket. I Norge sier man at alle stoffer som utøver en cannabinoid-lignende effekt er ulovlig. I Sverige (som i det meste av verden) går man ut fra en liste over narkotiske stoffer som er ulovlig å omsette utenfor apotek. I 2012 var det registrert 240 ulike syntetiske cannabinoider, og det synes å komme til nye hver uke.

Anvending

Ettersom bruken av syntetiske cannabinoider er et forholdsvis nytt fenomen, finnes det ikke mange studier av hvor utbredt bruken er. Utenfor vårt land er syntetiske cannabinoider blitt et problem, og selv her i landet går vi ikke fri av problemet. Stoff som selges lovlig blir fort oppfattet som ganske ufarlige. En undersøkelse fra USA viste at 11% i avgangsklassen på videregående (high school - 17/18 år) har forsøkt syntetiske cannabinoider.

Syntetiske cannabinoider kan inntas på en rekke måter for å oppnå rus, men det vanligste er at de kommer som en urteblanding og røykes. Syntetiske cannabinoider er ikke en naturlig del av urteblandingen, og sprayes på. Siden syntetiske cannabinoider fremstilles som pulver må de derfor løses opp i væske. For å få dette til brukes ofte aceton, men aceton er skadelig og kan bl.a. gi nyreskader.

Symptomer og tegn

Vanlig cannabis gir en ruseffekt som lett kan påvirke valg og handlinger slik at risikoen for ulykker og skader øker dramatisk, men selve stoffet gir liten grad av forgiftning eller fysisk skade. Slik er det ikke nødvendigvis med syntetiske cannabinoider. De gir ofte en rus tilsvarende et svært stort inntak av cannabis.

Rusen fra cannabis beskrives ofte som å være "høy" - en følelse av økt energi og fokus. Økt appetitt og vanskelig med å kontrollere latter er vanlig. Cannabis kan også gjøre brukeren trøtt, svimete og sløv, gi problem med hukommelse og forårsake hallusinasjoner. Nervøsitet, angst, paranoia og agitasjon, kvalme og oppkast er andre symptom som knyttes til cannabis. Død som følge av hjerteinfarkt er ikke beskrevet ved cannabisbruk, men knyttes til den syntetiske varianten.

Behanding

Pasienter som utvikler så sterke symptom av syntetiske cannabinoider at de trenger hjelp, skal observeres av kvalifisert personell inntil de er fri fra alle symptomer. Analyser kan brukes for å bekrefte/avkrefte inntak av de mest kjente variantene, men slike analyser er sjelden raskt tilgjengelig. Heldigvis er behandlingen ved forgiftning lite avhengig av slike tester. Ved behov for rådgivning bør man ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00).

Forløp og prognose

Fordi innehold i de ulike variantene med syntetiske cannabinoider er dårlig kartlagt, og stadig skiftende, er det vanskelig å skissere et typisk forløp og fremtidige skadevirkninger.

Forgiftningssymptomer varer som oftest i mindre enn 8 timer, men symptomer i over 24 timer er beskrevet. Høyt blodtrykk og høy puls kan gi en så stor belastning på hjertet at det medfører brystsmerter, hjerteinfarkt og død. Akutt nyreskade og alvorlige forstyrrelser i saltbalansen er andre mulige livstruende effekter av syntetiske cannabinoider. Risiko for alvorlige ulykker er kraftig økt under rus.

I likhet med mange andre rusmidler gir syntetiske cannabinoider avhengighet med utvikling av toleranse (trenger stadig større doser for å få samme effekt) og abstinenssymptomer ved avsluttet bruk. Abstinenssymptomer kan være søvnforstyrrelser, angst, kvalme, frostanfall og kramper. Utvikling av toleranse og abstinenser er større ved syntetiske cannabinoider enn det man ser ved tradisjonell cannabis.

Registrerte langtidsvirkninger av syntetiske cannabinoider er nyresvikt, lungesykdom og psykiske plager. Effekter som hukommelse- og læringsproblemer, humørsvingninger, dårlig søvnkvalitet og dårlig aggresjonskontroll forbindes også med denne rusmiddelgruppen.