Informasjon

Syntetisk cannabis - "Spice"

Syntetiske cannabinoider framstod først som et forholdsvis uskyldig rusmiddel. Det har utviklet seg i lunefull retning, og rammer de unge hardest.

Hva er syntetiske cannabinoider?

"Spice" er ett av flere kallenavn på syntetisk framstillt cannabis (hasj, marihuana). ”K2”, ”Smoke”, ”ChillX”, ”Legal highs”, "Herbal highs"" og ”Mary Jane” er andre navn. I pulverform blir stoffene solgt under navn som JWH-018, JWH-122, JWH-073 og AM-2201, AM-634, AM-2233. Disse tilhører gruppen , «designerdop» («research chemicals»), det er narkotiske stoffer som er kunstig fremstilt for å unngå analyser og lovverk.

Man trodde cannabis ville være et godt utgangspunkt for å finne medikamenter med smertelindrende eller andre gunstige helseeffekter. Ugunstige ruseffekter av cannabis overskygger de gunstige effektene. Det er særlig tetrahydrocannabinol (THC) som forårsaker ruseffekten fra cannabis, men legemiddelprodusentene klarte ikke å skille disse effektene fra hverandre. 

Det som dessverre skjedde med de syntetiske cannabisvariantene, forsøkene på å utvikle rusfri cannabis, var at de havnet i gale hender. De ble tatt i bruk i såkalte "legal highs" - rusblandinger med nye stoffer som ikke kunne detekteres på vanlig måte.

Lovgivning i mange land baserer seg på lister over narkotiske stoffer hvor (som regel) THC inngår. Syntetiske cannabinoider inneholder ikke THC, og unngikk i starten på denne måten både lovverk og analyser. Etterhvert som myndighetene ble oppmerksomme på syntetiske cannabinoider, ble disse oppført på listen over ulovlige substanser. Resultatet at de som ønsker å tjene penger på dette utviklet stadig nye syntetiske cannabinoider. Ved testing av urinprøve, blod eller spytt for inntak av cannabis, er det THC man ser etter.

Etterhvert har vi fått tester som også kan bekrefte/avkrefte inntak av de mest kjente variantene av syntetiske cannabinoider, men særlig hurtigtester er fortsatt dårlig til dette. 

Neste side