Informasjon

Hjernerystelse

Observasjon etter hjernerystelse

Varigheten av etterfølgende observasjon, og om den eventuelt kan skje hjemme, avhenger delvis av hvor lenge vedkommende var bevisstløs og varigheten av hukommelsestapet, samt eventuelle andre skader. Personer uten tegn til skader på nervesystemet (nevrologiske skader) observeres mange steder i ca. 2 timer og kan så utskrives dersom en ansvarsperson kan observere vedkommende videre.

Aktuelle undersøkelser på sykehuset er CT av hjernen og/eller måling av proteinet S100B som frigjøres fra sentralnervesystemet til blodet. Et lavt serumnivå av S100B har vist en svært god evne til å utelukke hjerneskade og behov for nevrokirurgisk operasjon hos pasienter med lette hodeskader.

Les mer om råd etter hjernerystelse.

Forrige side Neste side