Informasjon

Hjernerystelse

Ettervirkninger

Hodepine og irritabilitet er vanlig en dag eller noe lengre etter hjernerystelse, særlig hos barn. Om det er nødvendig å vekke den skadete om natta for å bekrefte at han eller hun lar seg vekke, er ikke endelig klargjort. Hvis dette anses som viktig, vil det være fornuftig å observere den skadete i sykehus.

Det anbefales at personer som har hatt hjernerystelse, ikke bør gjenoppta normale aktiviteter før de er kvitt hodepinen og svimmelheten. Men det finnes ingen forskning som forteller at tidligere aktivitet kan være skadelig.

Ny trøtthet, lammelser, talevansker en tid etter en hjernerystelse gir grunn til bekymring. Det kan være tegn på en form for hjerneblødning fra og mellom hjernehinnene (subduralt hematom, epiduralt hematom). Slike signaler tilsier rask kontakt med lege og CT-undersøkelse av hjernen.

Forrige side Neste side