Informasjon

Hjernerystelse

Ettervirkninger

Hodepine og irritabilitet er vanlig en dag eller noe lengre etter hjernerystelse, særlig hos barn. Om det er nødvendig å vekke den skadete om natta for å bekrefte at han eller hun lar seg vekke, er ikke endelig klargjort. Hvis dette anses som viktig, vil det være fornuftig å observere den skadete i sykehus.

Hvis omstendighetene tilsier det, kan observasjon foregå i hjemmet. Det forutsetter at det ikke er funnet tegn til skade på nervesystemet, det er ingen pågående kvalme/oppkast, skaden er så liten at det ikke er mistanke om brudd på skallen og at en ansvarlig person kan observere pasienten. Observasjon innebærer at pasienten skal vekkes hver ½ time de første 4 timene, så hver time de påfølgende 3 timer, deretter vekkes pasienten annenhver time inntil 20 timer etter skaden. Pasienten skal være vekkbar og tilsnakkelig. Lege må kontaktes straks hvis pasienten utvikler redusert bevissthet, kvalme eller oppkast, eller hvis det er tvil om tilstanden.

Det anbefales at personer som har hatt hjernerystelse, ikke bør gjenoppta normale aktiviteter før de er kvitt hodepinen og svimmelheten. Men det finnes ingen forskning som forteller at tidligere aktivitet kan være skadelig.

Ny trøtthet, lammelser, talevansker som oppstår en tid etter en hjernerystelse, gir grunn til bekymring. Det kan være tegn på en form for hjerneblødning fra og mellom hjernehinnene (subduralt hematom, epiduralt hematom). Slike signaler tilsier rask kontakt med lege og CT-undersøkelse av hjernen.

Forrige side Neste side