Informasjon

Hjernerystelse

Ustabilt nervesystem etter hjernerystelse

Etter å ha hatt en hjernerystelse opplever noen hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsvansker i dager og uker etter skaden (postconcussion syndrome). Det er uklart hvor hyppig dette er, men ulike studier tyder på at det ikke er uvanlig. Når slike plager har vedvart i noen uker, er sannsynligheten høy for at symptomene vil vedvare i måneder og vise seg vanskelig å behandle, selv om de etter hvert blir mindre fremtredende. Opptil en tredjedel av dem med vedvarende plager, vil oppleve angst og depresjon.

Den viktigste behandlingen er vissheten om at de aller fleste blir helt bra. Bruk eventuelt milde smertestillende middel (eks. paracetamol), unngå sterke (narkotiske) smertestillende, eventuelt bruk antidepressive midler. Det er imidlertid ikke gjort noen systematisk forskning på effekten av slik behandling.

Forrige side Neste side