Informasjon

Hjernerystelse

En 64 år gammel kvinne gled på glattisen, falt forover og slo pannen i bakken. Hun hadde et kortvarig krampeanfall umiddelbart etter fallet .

Ustabilt nervesystem etter hjernerystelse

Noen opplever etter å ha hatt en hjernerystelse hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsvansker i dager og uker etter skaden (postconcussion syndrome). Det er uklart hvor hyppig dette er, men ulike studier tyder på at det ikke er uvanlig. Når slike plager har vedvart i noen uker, er sannsynligheten høy for at symptomene vil vedvare i måneder og vise seg vanskelig å behandle, selv om de etter hvert blir mindre fremtredende. Opptil en tredjedel av dem med vedvarende plager, vil oppleve angst og depresjon.

Den viktigste behandlingen er vissheten om at de aller fleste blir helt bra. Bruk av milde smertestillende middel (eks. paracetamol), unngåelse av sterke (narkotiske) smertestillende, eventuelt bruk at antidepressive midler. Det er imidlertid ikke gjort noen systematisk forskning på effekten av slik behandling.

Forrige side Neste side