Informasjon

Hjernerystelse

Hjernerystelse blant idrettsutøvere

Det finnes få studier som kan gi klare anbefalinger om når en idrettsutøver kan gjenoppta idrettsaktiviteten etter en hjernerystelse. Som regel velger man å være forsiktig av frykt for at vedkommende skal få en ny hjernerystelse med alvorlige følger. Men basert på forskning er det ingen holdepunkter for at slik bekymring er berettiget.

Ekspertene diskuterer om "mikrotraumer" eller små hodeskader som ikke gir hjernerystelse, kan påvirke hjernen og intellektuelle funksjoner. Eksempler på slike skader skulle være det å heade en ball. Det har vist seg vanskelig å klargjøre om det er noen risiko i det hele tatt for slike skader.

Forrige side Neste side