Informasjon, veiviser

Hodeskader og hjernerystelse

En kraftig hjernerystelse krever innleggelse og observasjon i sykehus. Lettere hjernerystelser kan observeres hjemme.

En hjernerystelse er en "rystelse" av hjernen. Vanlige årsaker til hjernerystelse er fall, vold, sportsaktiviteter og trafikkulykker. Noen besvimer, andre ikke. I de fleste tilfellene er bevisstløsheten kortvarig, vanligvis fra noen få sekunder opptil noen minutter, men den kan vare i flere timer. 

Diagnosen hjernerystelse forutsetter at hodet beveges i forbindelse med skaden. Ved hjernerystelse er det ingen påvisbar skade eller blødning i hjernen.

Innleggelse?

Lege undersøker et sykt barn

Etter kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadede blir lagt inn på sykehus til observasjon og undersøkelser, blant annet CT-undersøkelse av hodet. Oftest varer et slikt eventuelt sykehusopphold bare ett døgn. Dersom det ikke er tegn til indre skader etter det første døgnet, vil det for de aller fleste være trygt å skrives ut til hjemmet. Det er likevel noen forhold det kan være viktig å vite om i tiden etter utskrivelsen.

Ved lette hjernerystelser hender det ofte at legen vurderer det som unødvendig med innleggelse. Spesielt gjelder det dersom det ikke har vært bevisstløshet. Men også i de situasjonene kan nedenstående råd være nyttige.

Neste side