Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en tilstand som kan oppstå hvis blodsukkeret ditt blir altfor høyt på grunn av insulinmangel, og kan stå bak situasjonen der man innser at pasienten (som regel et barn) har diabetes.

Temaside om Korona

Hva er diabetisk ketoacidose?

Hvis blodsukkeret ditt blir altfor høyt på grunn av insulinmangel, skjer det store endringer i kroppens forbrenning, blant annet vil økt og ufullstendig forbrenning av fettvev medføre opphopning av sure stoffer - syre og ketoner. Hvis tilstanden ikke behandles, kan den føre til koma og endog død.

Tilstanden rammer først og fremst personer med type 1-diabetes. Bare helt unntaksvis kan tilstanden oppstå hos pasienter med type 2-diabetes.

Hvor høyt må blodsukkeret bli for at det skal oppstå ketoacidose? Det er det ikke mulig å gi noe entydig svar på. Tilstanden kan oppstå nokså akutt ved svært høye blodsukkerverdier, f.eks. høyere enn 30 mmol/L. Men ketoacidose kan også oppstå ved moderat forhøyede blodsukkerverdier fra omkring 14 mmol/L og høyere dersom det moderat forhøyede blodsukkeret har vedvart over lengre tid.

Som følge av bedre oppfølging og kontroll av diabetessykdommen er dette blitt en mindre vanlig diagnose, men tilstanden er likevel ikke uvanlig hos barn. Hos én av tre med diabetes var det en diabetisk ketoacidose som innledet diagnosen.

Neste side