Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en tilstand som kan oppstå hvis blodsukkeret ditt blir altfor høyt på grunn av insulinmangel.

Diabetisk ketoacidose oppstår når kroppen mangler hormonet insulin.

Hopp til innhold

Hva er diabetisk ketoacidose?

Hvis blodsukkeret ditt blir altfor høyt på grunn av insulinmangel, skjer det store endringer i kroppens forbrenning, blant annet vil økt og ufullstendig forbrenning av fettvev medføre opphopning av sure stoffer - syre og ketoner. Hvis tilstanden ikke behandles, kan den føre til koma og endog død.

Tilstanden rammer først og fremst personer med type 1-diabetes. Bare helt unntaksvis kan tilstanden oppstå hos pasienter med type 2-diabetes.

Hvor høyt må blodsukkeret bli for at det skal oppstå ketoacidose? Det er det ikke mulig å gi noe entydig svar på. Tilstanden kan oppstå nokså akutt ved svært høye blodsukkerverdier, f.eks. høyere enn 30 mmol/L. Men ketoacidose kan også oppstå ved moderat forhøyede blodsukkerverdier fra omkring 14 mmol/L og høyere dersom det moderat forhøyede blodsukkeret har vedvart over lengre tid.

Diabetisk ketoacidose forekommer ikke ofte, men ifølge amerikanske tall har ca. 5% av alle barn og unge under 20 år med diabetes hatt minst en episode med tilstanden.