Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en alvorlig og livstruende tilstand hvor insulinmangel fører til manglende opptak av glukose i kroppens celler, noe som fører til økt dannelse av ketoner (syrer) og lav pH i blodet.

Hva er diabetisk ketoacidose?

Diabetisk ketoacidose er en tilstand hvor insulinmangel fører til nedsatt opptak av glukose i kroppens celler. Dette fører til endret energiomsetning i cellene med forbrenning av fettsyrer og dannelse av ketoner. Økt mengde ketoner fører til lav pH (acidose) - derav navnet ketoacidose.

Diabetisk ketoacidose er altså karakterisert av forhøyet glukose i blod, økt mengde ketoner i blod og urin, og acidose (lav pH i blod). Men det er viktig å merke at diabetisk ketoacidose også kan utvikles ved lavere eller normale glukoseverdier, for eksempel ved tarminfeksjoner, oppkast, eller febersykdommer, spesielt hos pasienter med diabetes type 1. Dette er sjelden hos pasienter med diabetes type 2. 

Neste side