Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Temaside om Korona

Årsak

Kroppens celler henter energi fra sukker (glukose) som flyter med blodet. For at kroppens celler skal kunne nyttiggjøre seg blodsukkeret, må sukkeret fraktes fra blodet og inn i cellene. Det er insulin som har denne oppgaven.

Diabetisk ketoacidose oppstår når kroppen mangler hormonet insulin. Dermed stiger blodsukkeret, men samtidig mister kroppen evnen til å nyttiggjøre seg energien i sukkeret. Sukkeret kommer ikke inn i cellene. For å skaffe energikalorier, må kroppen begynne å forbrenne fett. Dette medfører en opphopning av syre i kroppen (blodet blir surt, pH synker). Et høyt blodsukkernivå medfører at vevsvæske trekkes inn i blodet, det fører i sin tur til betydelig økning i urinproduksjonen, noe som fører til tap av væske fra kroppen (dehydrering). Sukker i urinen bidrar også til at væske trekkes ut av kroppen (osmotisk diurese).

Forrige side Neste side