Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Temaside om Korona

Symptomer og tegn

Uttalt tørste og hyppig vannlatning samt trøtthetsfølelse hos en person med type 1-diabetes kan være tegn på at man er i ferd med å utvikle en diabetisk ketoacidose. Det er særlig barn med type I diabetes som utvikler diabetisk ketoacidose, men også de med type II diabetes eller svangerskapsdiabetes kan teoretisk utvikle tilstanden. Gravide med diabetes bør teste for ketoner dersom blodsukkeret er høyere enn 11.1 mmol/L. Funn av ketoner eller vedvarende høye blodsukkermålinger tilsier at gravide uansett bør kontakte lege.

Etterhvert vil en diabetisk ketoacidose medføre dehydrering (væskemangel i kroppen). Dette fører med seg symptomer som svimmelhet, åndenød/forandret pustemønster, en fruktaktig ånde (acetonlukt), og kanskje tørre og sprukne lepper/tunge.

Forrige side Neste side