Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Temaside om Korona

Behandling

Diabetisk ketoacidose er en potensielt livstruende tilstand, og den krever umiddelbar behandling. Det foreligger alltid en betydelig dehydrering (væsketap), så væsketilførsel startes straks. Etter hvert tilføres insulin for å få ned blodsukkeret. Mange har også tapt kalium og trenger tilførsel av kalium. Det kan foreligge en betydelig acidose (surt blod) og noen ganger gis bikarbonat.

Under behandlingen overvåkes pasienten nøye, også med blodprøver. Det vil kontinuerlig være behov for å justere behandlingen alt etter hvordan tilstanden utvikler seg. Dersom det er små tegn til bedring, må behandlingen intensiveres. Dersom blodsukkeret synker raskt, må intensiteten i behandlingen dempes. Altfor rask korrigering av tilstanden øker risikoen for en alvorlig komplikasjon fra hjernen, såkalt hjerneødem. Hjernen sveller da opp, noe som er livstruende.

Forrige side Neste side