Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Behandling

Diabetisk ketoacidose er en potensielt livstruende tilstand, og den krever umiddelbar behandling. Det foreligger alltid en betydelig dehydrering (væsketap), så væsketilførsel startes straks. Etter hvert tilføres insulin for å få glukose inn i cellene. Mange trenger også tilførsel av kalium. Det kan foreligge en betydelig acidose (surt blod) og noen ganger gis bikarbonat for å nøytralisere syreoverskuddet.

Under behandlingen overvåkes pasienten nøye. Det vil kontinuerlig være behov for å justere behandlingen alt etter hvordan tilstanden utvikler seg. 

Forrige side Neste side