Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Forebygging

Sammen med legen din må du ha en plan for hvordan du skal håndtere en situasjon hvor det er risiko for ketoacidose-utvikling. Hvor mye skal du øke insulindosen ved sykdom eller stressreaksjoner, eller ved uventet økning av glukosenivået. Oppstår en situasjon hvor du har mistanke om ketoacidoseutvikling, bør du snarest kontakte lege eller legevakt. 

Vær særlig oppmerksom på blodglukosen dersom du er syk av annen grunn. Da må du måle glukose hyppigere enn vanlig, og søke hjelp tidlig dersom du får symptomer. 

Utvikling av ketoacidose kan starte med en vanlig magetarm-infeksjon,  som i seg selv utløser stressresponser i kroppen, og gir økning av blodsukker. Fordi du ikke spiser, er det lett å tro at du bør redusere insulindosen, selv om behovet er økt. Insulinmangel kan da føre til ketoacidose med magesmerter og brekninger, som er til forveksling kan likne den opprinnelige mageinfeksjonen. Dette kan føre til forsinket diagnosen og en akutt situasjon med behov for innleggelse i sykehus. 

Hva bør du gjøre?

  • Sjekk blodsukkeret ditt minst hver 3.-4. time dersom du er syk. Sjekk blodsukkeret ditt hver time eller annenhver time hvis du har høye blodsukkerverdier. Spør legen din om hva du bør oppfatte som høyt blodsukker. De fleste pasienter bør kontrollere blodsukkeret oftere når det er over 14 (mmol/L). Test også minst hver 4. time om natta.
  • Test urinen din på ketoner hver 4. time hvis blodsukkeret er høyt, eller dersom du føler deg syk. 
  • Hvis du ikke spiser fordi du er syk, må du IKKE stoppe tilførselen av insulin. Kroppen din trenger insulin selv om du ikke spiser. Kontakt legen din hvis du ikke vet hvordan du endrer insulindosen.
  • Hvis blodsukkeret ditt er høyt, ta ekstra insulin for å få kontroll over det. Ta kontakt med legen hvis ekstradosen ikke får blodsukkeret ned.
  • Drikk mye sukkerfri, koffeinfri væske. Ta noen slurker væske med få minutters mellomrom dersom du er kvalm.
  • Hvis blodsukkeret ditt er høyere enn 14, bør du ikke spise eller drikke mat som inneholder mye karbohydrater.
  • Hvis du har et blodsukker høyere enn 15-16, bør du avstå fra trening
Forrige side Neste side