Informasjon

Diabetisk ketoacidose

Temaside om Korona

Når bør du kontakte lege?

  • Når du kaster opp flere ganger
  • Ved magesmerter
  • Ved diaré mer enn fire ganger i løpet av seks timer
  • Dersom du måler to blodsukker-verdier som er høyere enn 18
  • Dersom du har en blodsukker-verdi som er lavere enn 4, som du ikke klarer å regulere selv, eller du har symptomer på lavt blodsukker
  • Ved pustevansker
  • Ved påvisning av moderate eller store mengder ketoner når du tester urinen med stix

Hvis du har tegn på infeksjon, som feber, hoste, sår hals eller smerter ved vannlating, bør du ta kontakt med legen for å få vurdert om du trenger annen behandling.

Hvis du bruker insulinpumpe, bør du forsikre deg om at du har både hurtigvirkende og langtidsvirkende insulin og nåler, i tilfelle pumpen ikke virker som normalt. Hvis du mistenker at insulinpumpen ikke virker som den skal, bør du bruke sprøyter inntil du har fått pumpen kontrollert. Du bør ha et akuttnummer som du kan ringe, hvis du får problemer med pumpen.

Forrige side Neste side