Informasjon

"Er det en lege ombord"? Akuttmedisinske hendelser ombord i fly

Alle typer akuttmedisinske tilstander kan oppstå ombord i et fly. I noen tilfeller er det tilstander som krever rask hospitalisering. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell ombord kan bli bedt om å yte assistanse.

I prinsippet kan alle typer akuttmedisinske tilstander oppstå ombord i et fly, i noen tilfeller tilstander som krever rask hospitalisering. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell ombord kan bli bedt om å yte assistanse. Situasjonen er spesiell og utfordrende: Man befinner seg i 30.000 til 40.000 fots høyde med begrenset tilgang til medisinsk utstyr, ofte timer fra nærmeste medisinske senter.

Forekomst

Beregnet forekomst av akuttmedisinske hendelser er 1 per 604 flyvninger. En forekomst som etter all sannsynlighet er en underestimering, fordi mange mindre hendelser ikke blir registrert. En studie basert på data fra perioden 2009 til 2013 viste at akutte hendelser oppstod i fra 24 til 130 tilfeller per 1 million passasjerer. 

Gitt at det på verdensbasis flyr 4 milliarder mennesker årlig, er det anslått at 260 til 1420 akuttmedisinske hendelser daglig oppstår ombord i fly.

Flere studier viser at følgende medisinske tilstander opptrer hyppigst:

  • Besvimelse eller nær-besvimelse (33 prosent)
  • Magetarmproblemer (15 prosent)
  • Pustevansker (10 prosent)
  • Hjerte- og karproblemer (7 prosent)
  • Hjertestans (0,3 prosent)

Nødlanding av flyet på grunn av en akutt medisinsk hendelse skjer i vel 4 prosent av de akuttmedisinske tilfellene.

Neste side