Informasjon

"Er den en lege ombord"? Akuttmedisinske hendelser ombord i fly

Endringer i kroppen under flyturer

Rutefly flyr i en høyde av 30.000 til 40.000 fot. Trykket i kabinen tilsvarer en høyde på 5000 til 8000 fot. Ved dette lavere trykket oppstår en utvidelse av luften i lukkede, gassholdige rom i kroppen som bihuler, mellomøre, tarmer. Ved 8000 fot øker volumet av gass i et lukket rom med ca. 30 prosent. Høydeendringer utløser ubehag hos pasienter, særlig de med øvre luftveisbetennelse eller infeksjon som bihulebetennelse og mellomørebetennelse. 

Flykabinen har et lavere oksygentrykk enn på landjorda, noe som medfører en mild oksygenmangel hos friske personer. Hos passasjerer med lungesykdommer kan det medføre pustevansker.

Langvarig sitting og nedsatt oksygen i kabinluften disponerer for blodproppdannelse. Det er imidlertid uenighet blant ekspertene om hvor betydningsfull denne risikoen er. En eventuell blodpropp i leggen (dyp venetrombose) eller blodpropp til lungene (lungeemboli) vil vanligvis komme timer til dager etter flyturen, men slike hendelser kan opptre under lange flyturer eller ved flere etterfølgende flyturer under én og samme reise.

Tørr luft ombord i flyet kan bidra til væskeunderskudd, dehydrering, blant passasjerer.

Forrige side Neste side