Informasjon

"Er den en lege ombord"? Akuttmedisinske hendelser ombord i fly

Bakkebasert medisinsk støtte

Kabinpersonalet har deltatt i førstehjelpskurs. De får dessuten jevnlig trening i hjertelungeredning og bruk av hjertestarter.

Fordi det ikke er helsepersonell ombord blant de ansatte på flyet, har de fleste flyselskaper kontrakt med en bakkebasert medisinsk tjeneste som kan konsulteres i forbindelse med akuttmedisinske hendelser. 

Ved en akuttmedisinsk hendelse ombord i et fly varsles piloten som etablerer kontakt via radio eller satelitt med bakkestasjonen. En kabinansatt formidler informasjonen til og fra det bakkebaserte medisinske senteret.

Forrige side Neste side