Informasjon

"Er den en lege ombord"? Akuttmedisinske hendelser ombord i fly

Medisinsk frivillige

Avhengig av flyselskapets retningslinjer kan de kabinansatte be om hjelp fra medisinsk erfarne passasjerer ombord. Vanligvis er det ikke noe krav om at den medisinsk kompetente passasjeren som melder seg, skal dokumentere sin medisinske utdannelse.

Den enkelte frivillige hjelper må kritisk vurdere sin egen kompetanse til å yte medisinsk hjelp, og vedkommende bør ikke være påvirket av alkohol eller andre stoffer.

I de fleste tilfeller er hovedoppgaven til den medisinske frivillige å samle informasjon, vurdere syke eller skadete passasjerer, eventuelt hjelpe til med kommunikasjonen med den bakkebaserte støtten og om påkrevd administrere medisinering eller utføre medisinske prosedyrer.

De kabinansatte vil ofte søke hjelp fra det bakkebaserte medisinske teamet før de henvender seg til passasjerene ombord i flyet.

Forrige side Neste side