Informasjon

"Er den en lege ombord"? Akuttmedisinske hendelser ombord i fly

Klinisk vurdering

Etter forespørsel fra kabinpersonalet om hjelp bør medisinsk profesjonelle gi seg til kjenne og fortelle hvilken utdanning vedkommende har og nåværende klinisk praksis. Klinikerens oppgave er å bidra til å klargjør type og varighet av symptomer, eventuelt yte førstehjelp. Den frivillige skal gi råd til kabinpersonalet om den medisinske tilstanden, dens alvorlighetsgrad, mulig behov for behandling og mulige utfall dersom råd om en anbefalt nødlanding ikke etterfølges. 

Høyrisiko symptomer er:

  • Brystsmerter
  • Kortpusthet
  • Tegn på hjerneslag

Den medisinske frivillige må vurdere puls, blodtrykk, pustefunksjon og mentale status. Etter at den medisinsk frivillige har samlet inn pasientinformasjon, etablerer kabinpersonalet bakkekontakt med medisinsk støtteapparat og overbringer informasjonen, inklusive eventuelle anbefalinger om terapeutiske tiltak eller behov for å lande flyet snarest.

Forrige side Neste side