Informasjon

Hva skjer ved gjenoppliving?

Ved hjerte- og pustestans oppstår oksygenmangel i kroppens vev. Hjernen er spesielt følsom for oksygenmangel, og alvorlig hjerneskade eller død inntrer om ikke oksygentilførsel gjenopprettes raskt.

Oksygenmangel

Hos en bevisstløs, skadet person kan pusten og sirkulasjonen være hemmet, noe som fører til at kroppens celler får mangel på oksygen. Muligheten for å overleve avtar da raskt i løpet av få minutter. Imidlertid, ved hjelp av gjenoppliving - hjertelungeredning - som innebærer å holde den skadedes luftveier åpne, hjelpe til med munn-til-munn-pusting og gi brystkompresjoner (trykke på brystet) for å opprettholde sirkulasjonen, kan du tilføre den skadete oksygen inntil ambulansepersonell ankommer skadestedet.

Åpne luftveiene

Tap av muskelkontroll hos en skadet, bevisstløs person gjør at tungen kan falle bakover og blokkere luftveien. Når det skjer, blir pustingen vanskelig og støyende, eller helt umulig å få til. Ved å tippe hodet bakover og løfte haken vil tungen flyttes vekk fra luftrørsåpningen og gjøre det mulig for den skadete å puste.

Puste for den skadete

Luften som vi puster ut, inneholder omtrent 16 prosent oksygen, noe som er 5 prosent mindre enn den luften vi puster inn. Ved å utføre munn-til-munn-hjelp kan du tvinge luft ned i luftveiene til den skadete personen. Luften når luftblærene i lungene (alveolene) og oksygen overføres via de små blodårene i lungene til blodet. Det oksygenrike blodet kan så transporteres ut til kroppens celler via hjertet og sirkulasjonen.

Opprettholde sirkulasjon

Hjertekompresjon

Hvis hjertet slutter å slå, vil ikke oksygenrikt blod kunne sirkulere i kroppen og oksygen vil ikke nå livsviktige organer som hjernen. Brystkompresjoner fungerer som en mekanisk pumpe som sørger for at noe blod vil strømme rundt i kroppen. Ved å trykke loddrett ned på nedre halvdel av brystbeinet presses brystkassen og hjertet sammen, noe som tvinger blod ut i kroppen. Når trykket løsner, vil brystkassen heve seg, noe som tillater at nytt blod flyter inn i brysthulen og hjertet. På den måten vil gjentatte brystkompresjoner sørge for at et visst minimum av oksygen kommer ut til vevet, og det kan i noen tilfeller være nok til å berge livet til den bevisstløse personen.

Hjertelungeredning 30:2

Gi 30 brystkompresjoner og så et opphold for 2 innblåsninger. Detaljene finner du her: