Informasjon

Frostskader

Prognose

Prognosen er relatert til alvorlighetsgraden:

  • Både 1. og 2. grads frostskade har god prognose.
  • Ved 3. grads skade vil det ofte bli varig vevsskade, og 4. grads skade fører ofte til funksjonstap eller amputasjoner

Barn har en relativt større kroppsoverflate i forhold til vekt og har større risiko for forfrysninger enn voksne.

Forrige side Neste side