Informasjon

Frostskader

Ulike grader av frostskader

 • Første grad: Overflatisk hudskade
  • Nummenhet, hvitt område med omgivende rød hud
 • Andre grad: Noe dypere hudskade
  • Blemmedannelse, blankt eller melkelignende innhold. Blemmene er omgitt av hevelse og rød hud
 • Tredje grad: Underhudsskade
  • Blodfylte blemmer, som utvikles til en hard, svart skorpe etter omlag to uker
 • Fjerde grad: Muskel-, sene- og beinskade
  • Vevsdød (nekrose) og vevstap

En frostskade utvikler seg over flere stadier. Når kun hudoverflaten er frossen, foreligger frostbitt som regnes som en førstegrads skade. Frostbitt begynner med kløe og smerter. Hudoverflaten blir så hvit fordi den mister sin blodforsyning. Til slutt taper huden sin følesans, og den føles nummen. Førstegrads frostbitt gir ingen varig skade fordi bare overflatelaget av huden er rammet. Men langvarig økt følsomhet for kulde kan oppstå selv etter førstegrads frostbitt.

Hvis forfrysingen fortsetter, vil huden etter hvert bli frossen og hard - dette kalles andregrads skade. Dypere hudlag er enda ikke rammet, og huden er fortsatt bevegelig i forhold til underliggende vev. Denne typen skade gir blemmer en dag eller to etter forfrysningen. Blemmene kan bli harde og svarte. Heldigvis ser hudskadene verre ut enn de er. De fleste andregrads frostskader tilheler i løpet av tre til fire uker. Det angrepne området kan for alltid bli ekstra følsomt for varme og kulde. Dersom det danner seg blemmer, bør du søke lege.

Fortsetter forfrysningen ytterligere, oppstår dyp frostskade - tredje- eller fjerdegrads forfrysning. Når det skjer, vil muskler, sener, blodårer og nerver i den frostskadete kroppsdelen (armen eller beinet) være frosset. Det frosne området vil da være hardt, føles treaktig og man kjenner at huden ikke lenger er bevegelig i forhold til underlaget. Det involverte området er blåfiolett med blemmer, vanligvis er disse blemmene fylt med blod. Ved en slik alvorlig form for frostskade er det fare for at man kan miste fingre og tær. Det kan ta uker eller måneder før omfanget av skaden er klart - hva som er levedyktig vev og hva som er dødt. Av denne grunn er legene tilbakeholdne med å fjerne vev eller utføre operasjoner i områder med kuldeskader.

Forrige side Neste side