Informasjon

Frostskader

Diagnosen

1. grad

 • Huden er hvit inntil opptiningen
 • Forbigående svie, brenning og nedsatt følesans i 12 til 24 timer etter skaden
 • Det forfrosne hudpartiet kan beveges i forhold til underlaget
 • Rød hud med moderat hevelse etter opptining
 • Ingen blemmer eller vevsdød

2. grad

 • Følelsesløshet og lokale sirkulatoriske forstyrrelser 24 til 48 timer etter skaden
 • Det forfrosne hudpartiet kan beveges i forhold til underlaget
 • Rød hud og kraftig hevelse etter opptining, hvit hud før opptining
 • Små eller større blemmer, vanligvis med klar væske

3. grad

 • Ingen følelse i det frosne hudområdet, senere oppstår verkende, brennende smerte
 • Det forfrosne hudpartiet kan ikke beveges i forhold til underlaget
 • Blemmer med blodig innhold
 • Døde hudparti

4. grad

 • Dyp, verkende smerte
 • Det forfrosne hudpartiet kan ikke beveges i forhold til underlaget
 • Det er lite hevelse
 • De første dagene er det skadete området fuktig, dyp rødt eller blåfarget. Senere blir de forfrosne partiene tørre, sorte og innskrumpede
Forrige side Neste side