Informasjon

Frostskader

Førstehjelp

Snø

Lav kroppstemperatur og inntørkning (dehydrering) knyttet til frostskadene må behandles. Pasienten må bringes i hus eller i le for vinden. Fjern eventuelle våte og trange plagg. Frostskadete ekstremiteter bør heves og tulles løst inn i sterile bind. Skadete fingre og tær bør holdes atskilt gjennom bandasjering. Gi varm, helst sukkerholdig drikke. Ved alvorlig nedkjøling og bevisstløshet må sirkulasjon og pust hos vedkommende overvåkes.

Hurtig oppvarming av det skadde området er viktig. Det er klar sammenheng mellom varigheten av frostpåvirkningen av vevet og graden av vevsskade. Tining av frostskadet vev skal likevel IKKE gjøres dersom:

  • Pasienten er avhengig av å kunne gå for å nå til varmestue eller sykestue
  • Fullstendig oppvarming ikke kan gjennomføres. Opptining og ny forfrysning gir større risiko for alvorlig skade
  • Hvis god smertelindring ikke er tilgjengelig

Beskytt det frostskadede vevet mot mekanisk skade. Unngå å gni mot frostskadet hud!

Forrige side Neste side