Informasjon

Frostskader

Oppvarming av frostskader

Dyp/alvorlig frostskade: Det gunstigste er hurtig oppvarming i rent vann som holder en temperatur på 37 til 39°C. Opptiningen tar vanligvis 10-30 minutter, men bør fortsettes i minst 30 minutter hos alle. Det frostskadede området vil da være mykt, tøyelig og rødt. OBS! Det må forventes sterk smerte ved oppvarming, smertestillende må derfor som regel gis i sprøyteform.

Ved lett/overflatisk skade: Oppvarming mot egen/andres hud er ofte tilstrekkelig. Skadet kroppsdel bør holdes høyt de første timene etter skaden for å unngå eller redusere hevelse.

Det er stor risiko for å gjøre mer skade enn gagn hvis en varmer opp frostskaden feil. Unngå:

  • Vann varmere enn 39°C vil kunne gi mer smerter i oppvarmingsprosessen
  • Vann varmere enn 50°C vil kunne gi en tilleggs-skade og forverre prognosen
  • Oppvarming med varm, tørr luft som fra bål eller hårtørkere tørker ut skadeområdet i tillegg til at det er vanskelig å vurdere temperaturen
  • Å gni snø på det skadde området forverrer tilstanden
Forrige side Neste side