Informasjon

Nedkjøling (hypotermi)

Nedkjøling kan oppstå i ulike situasjoner og kan ubehandlet være dødelig. Tilstanden kan inndeles i ulike stadier med karakteristiske observasjoner.

Hva er hypotermi?

Tegning av en  som fryser

Direkte oversatt betyr det lav temperatur. I denne forbindelse menes lav kjernetemperatur i kroppen. Kjernetemperatur er den indre temperaturen i kroppen. Kjernetemperatur under 35°C defineres som hypotermi. Videre deles hypotermi inn etter alvorlighetsgrad:

  • Mild hypotermi: 32-35 °C
  • Moderat hypotermi: 28-32 °C
  • Alvorlig hypotermi: 20-28 °C
  • Dyp hypotermi: < 20 °C

Vanligvis måles kroppstemperatur med termometer som føres 2-3 cm innenfor endetarmsåpningen. Hos personer som er alvorlig nedkjølt, må termometerspissen føres minimum 10 cm inn for å få riktig temperaturmål. Etter ca. 5 minutter tas termometeret ut igjen, og temperaturen avleses. Mange termometer rundt om i hjemmene går ikke lenger ned enn til 34,4°C, og det kreves da annet utstyr for å få målt den riktige temperaturen. Temperaturmålinger i armhule, i munnen eller i øret kan være nøyaktige nok for å sjekke om man har feber, men er ikke egnet for å måle graden av hypotermi.

Neste side