Informasjon

Hvordan unngår du overoppheting og heteslag?

Årsak

Opphold i omgivelser med temperaturer som er høyere enn kroppen er vant til, kan føre til heteslag. Ved temperaturer over 33°C øker faren betenkelig. Akklimatisering til nye temperaturer kan ta fra noen dager og opptil tre uker. Raske temperaturforandringer utgjør derfor en fare og av samme grunn kommer reisende til å være i risikosonen. Er det dessuten høy luftfuktighet, kommer kroppens temperaturregulering til å svekkes ytterligere, og om man da utsettes for varmestråling, for det meste fra solen, vil risikoen øke enda mer. Ytterligere faktorer som øker risikoen for å rammes av heteslag er om man har økt varmeproduksjon, for eksempel ved hardt fysisk arbeide eller trening, febersykdom eller på grunn av visse legemiddel eller narkotiske stoffer. Risikoen øker om man har nedsatt evne til å kvitte seg med varme, som ved fedme, uttørkning, hjertesvikt, upraktisk bekledning eller ved alkoholinntak. Også barn og eldre har nedsatt evne til å kvitte seg med varme.

Forrige side Neste side