Informasjon

Hvordan unngår du overoppheting og heteslag?

Prognose

Heteslag har ubehandlet en dødelighet opptil 80 prosent, men selv ved behandling kan dødeligheten være opptil 10 prosent. Dødeligheten avhenger av eventuelle underliggende sykdommer, alder, varighet og grad av oppheting. Tidlig diagnose og riktig behandling gir imidlertid tilnærmet 90-100 prosent overlevelse. Eldre mennesker med underliggende sykdommer som hjertesykdom, lungesykdom, mental sykdom og/eller sosial isolasjon, har økt risiko for død.

Forrige side Neste side