Informasjon

Hvordan unngår du overoppheting og heteslag?

Temaside om Korona

Prognose

Heteslag har en dødelighet på opptil 10%. Dødeligheten avhenger av eventuelle underliggende sykdommer, alder, varighet og grad av oppheting. Tidlig diagnose og riktig behandling gir imidlertid tilnærmet 100% overlevelse. Eldre mennesker med underliggende sykdommer som hjertesykdom, lungesykdom, mental sykdom og/eller sosial isolasjon, har økt risiko for død.

Forrige side Neste side