Informasjon

Hvordan unngår du overoppheting og heteslag?

Overoppheting og heteslag kan oppstå ved uvanlig høye temperaturer. Ved overoppheting stiger kroppstemperaturen opp mot 40°C, men man vil være klar og orientert. Stiger temperaturen over 40°C, og man blir forvirret, utvikler kramper eller blir bevisstløs, foreligger heteslag - en livstruende tilstand.

Vil du vite mer?

  • Overoppheting og heteslag - for helsepersonell
Forrige side