Informasjon, veiviser

Akutt og alvorlig allergisk reaksjon

En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til sjokk og livstruende pustevansker. I enkelte tilfeller kan tilstanden oppstå i løpet av sekunder.

Bakgrunn

 • En alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) kan føre til sjokk og livstruende pustevansker
 • Tilstanden kan opptre i løpet av sekunder eller minutter hos allergikere som utsettes for et allergifremkallende stoff som de reagerer kraftig på
 • Nesten ethvert allergifremkallende stoff kan utløse reaksjonen, for eksempel insektstikk, pollen, visse matsorter, medikamenter
 • Noen får anafylaktiske reaksjoner er av ukjent årsak

Typiske symptomer og tegn

 • Rask utvikling av alvorlige sykdomstegn: pustebesvær, blekhet, generelt dårlig
 • Ofte svær elveblest med store vabler i huden av ulik størrelse. Øyne og lepper kan også raskt hovne opp
 • Innsiden av svelget og bronkiene kan hovne, noe som kan føre til store pustevansker
 • Hurtig puls
 • Svimmelhet, forvirring, magekramper, kvalme eller brekninger kan ledsage den alvorlige allergiske reaksjonen
 • Angst er en naturlig følge

Førstehjelp

 • Ring 113 og tilkall ambulanse
 • Gjør pustingen lettere
  • La vedkommende sitte godt, halvt oppreist. Dersom tilstanden preges av sjokkutvikling, legg pasienten flatt med bena høyt
 • Adrenalinpenn
  • Eventuelt undersøk om pasienten bærer på seg medisin som skal inhaleres, svelges eller injiseres (adrenalin) for å motvirke allergianfallet
  • Eventuelt kan du hjelpe til med å sette sprøyten
  • Dersom bedring uteblir, kan ytterligere én injeksjon med ny penn gis etter 5-15 minutter.
 • Gi informasjon
  • Dersom du kjenner årsaken til den kraftige allergiske reaksjonen, må du informere ambulansepersonellet om det
 • Ved bevisstløshet
  • Blir vedkommende bevisstløs, sørg for frie luftveier og sjekk pusten
  • Hvis vedkommende puster, legg han/henne i stabilt sideleie
  • Om nødvendig, gjør deg klar til å starte med gjenoppliving (barn/voksen)

Stabilt sideleie

Forebygging

 • Har du hatt en anafylaktisk reaksjon tidligere, bør du bære på deg medisiner som kan brukes til å motvirke reaksjonen
 • Adrenalin er det vanligste medikamentet man bruker mot alvorlig allergisk reaksjon
 • Virkningene av medisinen er bare forbigående. Så det er helt avgjørende at du får profesjonell medisinsk hjelp snarest ved et anafylaktisk anfall

Vil du vite mer?