Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved allergi

Allergisymptomer varierer avhengig av hvor allergisk du er og stoffet som utløser tilstanden. Noen personer får livstruende allergireaksjoner.

Bakgrunn

 • Allergi skyldes at kroppen reagerer på et stoff som mat, kjemikalium, medikament eller plantepollen som for de fleste mennesker er harmløse stoffer
 • Allergisymptomene varierer avhengig av din disposisjon for allergi og stoffet som utløser det. De vanligste symptomene er raskt oppståtte pustevansker (astma), hudutslett (elveblest), magesmerter eller brekninger og diaré. Typisk forsvinner disse symptomene ofte etter ganske kort tid (timer)
 • Noen personer reagerer med livstruende reaksjoner (anafylaktisk sjokk)

Typiske symptomer og tegn

 • Kløende rødt utslett eller vabler på huden
 • Pustevansker
 • Magesmerter
 • Oppkast og diaré

Førstehjelp

 • Sjekk symptomene
  • Finn ut hvor alvorlige symptomene er
  • Spør om vedkommende har kjente allergier
 • Behandle milde symptomer
  • Hvis vedkommende har kastet opp, gi litt vann som kan drikkes i små slurker
  • Hjelp vedkommende med å ta eventuell medisin som han/hun har mot allergi
 • Ved økende og alvorlig allergisk reaksjon
  • Spør om vedkommende har medisin mot allergisk sjokk (adrenalin). Hjelp eventuelt vedkommende med å sette medisinen
 • Skaff om nødvendig medisinsk hjelp
  • Særlig hvis tilstanden er usikker eller det fortsatt er betydelig besvær
  • Ring eventuelt 113

Vil du vite mer?