Informasjon, veiviser

Amputasjon, traumatisk

Det er viktig å bringe den skadde personen og den amputerte delen til sykehus så raskt som mulig.

Situasjon

 • Fullstendig eller delvis avriving av en arm, et ben, en finger eller tå
 • Den amputerte delen kan i mange tilfeller festes på igjen ved mikrokirurgi, så det er viktig å bringe den skadete og den amputerte delen til sykehuset så snart som mulig
 • Den skadete er i risiko for sjokk og vil behøve behandling rettet mot en slik utvikling

Førstehjelp

 1. Sjekk åndedrettet
  • Om nødvendig må pasienten ventileres, ev. hjertelungeredning
 2. Kontroller blødning
  • Om mulig brukes engangshansker
  • Hev den amputerte delen, plasser en steril bandasje over såret og press fast mot det for å kontrollere blødning
  • Tourniquet blir ofte nødvendig ved amputasjon av store kroppsdeler
  • Hvis fingeren/tåen/armen/benet er delvis avrevet, bandasjer såret og trykk mot såret
  • Sørg for at den skadete har det komfortabelt og behandle eventuelt sjokk
 3. Fest bandasjen
  • Bandasjen, kompressen, festes med en pårullingsbandasje
 4. Sjekk om det foreligger andre skader som krever umiddelbar behandling
 5. Følg med den skadete
  • Registrer regelmessig livsviktige tegn som bevissthetsnivå, puls og pust - inntil hjelp ankommer
  • Hold pasienten varm
 6. Ev. transporter selv
  • Hvis en finger eller tå er amputert og den skadete ikke er i sjokk, kan du selv bringe vedkommende og den amputerte delen til sykehuset
 7. Ikke gi mat eller drikke
  • Dersom det blir nødvendig med mikrokirurgi, må pasienten i narkose, derfor må du ikke la den skadete spise, drikke eller røyke

Ikke

 • Ikke glem at det er viktigere å redde pasientens liv enn å redde en kroppsdel
 • Ikke overse andre, mindre åpenbare, skader
 • Ikke forsøk å presse løse kroppsdeler tilbake på plass
 • Ikke bestem at en kroppsdel er for liten til å redde
 • Ikke anlegg en tourniquet dersom blødningen kan stanses ved å trykke mot den blødende arterien, siden hele ekstremiteten i så fall kan bli skadet
 • Ikke skap falske håp om at det går an å sy på kroppsdelen igjen

Håndtering av den amputerte delen

 • Ikke vask den amputerte delen
 • Pakk om mulig den amputerte delen inn med selvklebende plast (kjøkkenrull med plast) eller putt den i en plastikkpose
 • Pakk mykt tøy rundt dette og plasser pakken med isbiter rundt, men ikke la den amputerte delen komme i direkte kontakt med isen (unngå frostskader)
  • Nedkjøling kan holde kroppsdelen levedyktig i omtrent 18 timer. Uten nedkjøling er levedyktigheten bare 4-6 timer
 • Merk ev. pakken med den skadetes navn og tid for skaden
 • Gi det til ambulansepersonellet

Komplikasjoner

 • Blødning
 • Sjokk
 • Infeksjon

Kilder

Referanser