Informasjon, veiviser

Kjeveskade

Førstehjelp, symptomer og tegn ved kjeveskade.

Bakgrunn

 • En brukket kjeve skyldes vanligvis et direkte slag mot kjeven. Unntaksvis kan et slag mot den ene siden av kjeven føre til brudd også på den andre siden
 • Kjeveleddet kan komme ut av ledd, en nokså sjelden hendelse

Typiske symptomer og tegn

 • Smerter når vedkommende snakker, tygger eller svelger
 • Ofte blodig spytt
 • Nedsatt evne til å gape
 • Tennene kan være ute av stilling
 • Hevelse eller ujevnhet langs kjeven

Førstehjelp

 • Hold luftveien åpen
  • Oppfordre den skadete til å lene seg fremover slik at enhver væske i munnen renner ut av munnen
  • Be den skadete å spytte ut eventuelle løse tenner eller tannprotese
  • Rengjør eventuelt tannen i kaldt rennende vann
  • Unngå å berøre, gni eller rense tannen
  • Ta vare på tann/tenner og gi de til ambulansepersonellet eller legen (les mer om dette her)
 • Støtt kjeven
  • Oppfordre den skadete til å holde et mykt tøystykke lett mot kjeven
 • Ved alvorlig skade
  • Dersom den skadete er alvorlig skadet, eller ikke ved full bevissthet, må vedkommende legges i stabilt sideleie med den skadete siden ned og et mykt tøystykke under hodet
 • Få den skadete til sykehus