Informasjon, veiviser

Kjeveskade

Førstehjelp, og symptomer og tegn ved kjeveskade.

Bakgrunn

 • En brukket kjeve skyldes vanligvis et direkte slag mot kjeven. Unntaksvis kan et slag mot den ene siden av kjeven føre til brudd også på den andre siden

Typiske symptomer og tegn

 • Smerter når vedkommende snakker, tygger eller svelger
 • Ofte blodig spytt
 • Tennene kan være ute av stilling
 • Hevelse eller ujevnhet langs kjeven

Førstehjelp

 • Hold luftveien åpen
  • Oppfordre den skadete til å lene seg fremover slik at enhver væske i munnen renner ut av munnen
  • Be den skadete å spytte ut eventuelle løse tenner eller tannprotese
  • Ta vare på tann/tenner og gi de til ambulansepersonellet eller legen (les mer om dette her)
 • Støtt kjeven
  • Oppfordre den skadete til å holde et mykt tøystykke lett mot kjeven
 • Ved alvorlig skade
  • Dersom den skadete er alvorlig skadet, eller ikke ved full bevissthet, må vedkommende legges i stabilt sideleie med den skadete siden ned og et mykt tøystykke under hodet
 • Få den skadete til sykehus