Informasjon, veiviser

Ribbensskade

Typiske symptomer ved ribbensskade er en skarp smerte i siden som forverres ved dyp innpusting, hosting eller bevegelse.

Bakgrunn

 • Et brukket ribben holdes naturlig på plass fordi ribbena er festet til brystkassen. Ingen spesielle tiltak er påkrevd for at bruddet skal gro "riktig"
 • For å lindre smerten kan det hjelpe å støtte armen på skadesiden
 • Unntaksvis, særlig ved store skader, kan et brukket ribben punktere lungen og gi akutte pustevansker

Typiske symptomer og tegn

 • Skarp smerte i siden som forverres ved dyp innpusting, hosting eller bevegelse
 • Ømhet rundt det skadete ribbenet
 • Ofte er den tidlige smerten beskjeden, smerten øker i løpet av den første uken etter skaden for så å avta
 • Raskt innsettende pustevansker gir mistanke om punktert lunge

Førstehjelp

 • Legg eventuelt armen i slynge
  • Det kan gi smertelindring å legge armen i en slynge
  • Eventuelt fest armen inntil kroppen med en bred bandasje
 • Legg eventuelt en elastisk bandasje rundt kroppen
  • Noen opplever lindring av en moderat stram bandasje rundt brystkassen i nivå med ribbensskaden
 • Ved tungpusthet
  • Den skadete bør bøye seg mot skadesiden med god støtte for hode og skuldre og knærne bøyd
  • Ring 113 og få den skadete snarest til sykehus