Informasjon, veiviser

Besvimelse

Besvimelse inntrer når blodtilførselen til hjernen ganske brått blir utilstrekkelig, og du mister bevisstheten.

Hva er det?

 • Tapet av bevissthet er vanligvis kortvarig
 • De aller fleste besvimelser er uskyldige og har en naturlig forklaring
 • En besvimelse kan være helt uten medisinsk betydning, eller det kan skyldes en alvorlig tilstand
 • Derfor bør tap av bevissthet behandles som en medisinsk akuttsituasjon inntil symptomene er borte, eller årsaken er kjent

Egenbehandling

 • Hvis du føler at du vil besvime:
  • Legg deg ned eller sitt ned
  • Plasser hodet mellom knærne
  • Eventuelt forsøk å presse hendene mot hverandre, eller kryss bena og press leggene mot hverandre.
 • Søk legehjelp hvis du besvimer flere ganger

Typiske symptomer og tegn

 • Følelse av svakhet, matthet, ørhet og ofte kvalm
 • Svært blek hud
 • Langsom puls
 • Tap av bevissthet

Førstehjelp

 • Hvis noen andre besvimer:
 • Legg personen på ryggen med beina hevet over hjertenivå
 • Følg med at vedkommende puster fritt. Bevisstløse kan kaste opp
 • Legg øret ditt over personens munn for å høre etter om vedkommende puster. Dersom personen ikke puster, er problemet alvorligere enn en besvimelse. Start med hjerte-lunge-redning (barn/voksen). Tilkall akutt medisinsk hjelp. Ring 113
 • Hvis personen puster, gjenopprett blodstrømmen til hjernen ved å heve personens bein over nivået til hodet. Løsne på belter, krave eller andre klesplagg som hemmer pustingen. Personen bør komme seg raskt. Hvis vedkommende ikke kommer til bevissthet innen 1-2 minutter, ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp

Andre skader

 • Hvis personen som en følge av besvimelsen, har falt og skadet seg, bør enhver kul, bloduttredelse eller kutt behandles tilfredsstillende. Kontroll eventuell blødning ved direkte trykk mot det blødende stedet

Vil du vite mer?

 • Bevisstløs - person over 8 år
 • Bevisstløs - person under 8 år
 • Synkope - for helsepersonell