Informasjon, veiviser

Besvimelse

Besvimelse inntrer når blodtilførselen til hjernen ganske brått blir utilstrekkelig, og du mister bevisstheten.

Hva er det?

 • Tapet av bevissthet er vanligvis kortvarig
 • De aller fleste besvimelser er uskyldige og har en naturlig forklaring
 • Noen besvimer oftere/lettere enn andre
 • En besvimelse kan være helt uten medisinsk betydning, eller det kan skyldes en alvorlig tilstand
 • Derfor bør tap av bevissthet behandles som en medisinsk akuttsituasjon inntil symptomene er borte, eller årsaken er kjent

Egenbehandling

 • Hvis du føler at du vil besvime:
  • Legg deg ned eller sitt ned
  • Plasser hodet mellom knærne
  • Eventuelt forsøk å presse hendene mot hverandre, eller kryss bena og press leggene mot hverandre.
 • Søk legehjelp hvis du besvimer flere ganger

Typiske symptomer og tegn

 • Følelse av svakhet, matthet, ørhet og ofte kvalme
 • Svært blek hud
 • Langsom puls
 • Tap av bevissthet

Førstehjelp

Hvis noen andre besvimer:

 • Legg personen på ryggen med beina hevet over hjertenivå
 • Følg med at vedkommende puster fritt. Bevisstløse kan kaste opp
 • Legg øret ditt over personens munn for å høre etter om vedkommende puster. Dersom personen ikke puster, er problemet alvorligere enn en besvimelse. Start med hjerte-lunge-redning (barn/voksen). Tilkall akutt medisinsk hjelp. Ring 113
 • Hvis personen puster, gjenopprett blodstrømmen til hjernen ved å heve personens bein over nivået til hodet. Løsne på belter, krave eller andre klesplagg som hemmer pustingen. Personen bør komme seg raskt. Hvis vedkommende ikke kommer til bevissthet innen 1-2 minutter, ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp

Andre skader

 • Hvis personen som en følge av besvimelsen, har falt og skadet seg, bør enhver kul, bloduttredelse eller kutt behandles tilfredsstillende.
 • Kontroller eventuell blødning ved direkte trykk mot det blødende stedet

Vil du vite mer?

 • Bevisstløs - person over 8 år
 • Bevisstløs - person under 8 år
 • Synkope - for helsepersonell