Informasjon, veiviser

Bevisstløshet hos person over 8 år

Les mer om symptomer og førstehjelp ved bevisstløshet.

Bakgrunn

  • Noen skader eller sykdommer kan føre til at pasienten blir utslått, forvirret eller bevisstløs
  • Pasienten kan være helt våken og oppmerksom eller helt uten reaksjon på ytre stimulering, eller befinner seg et sted mellom disse to ytterpunktene
  • Hvis du tar deg av en person som ikke er ved full bevissthet, registrer enhver endring i reaksjonsmønsteret, særlig hvis tilstanden forverrer seg, fordi vedkommende kan bli bevisstløs når som helst
  • Hvis du mistenker en nakke- eller ryggskade, forsøk å la personen ligge i den posisjonen du fant vedkommende. Hvis du må få pasienten over i sideleie, må du sørge for at hode og nakke flyttes avstivet sammen med kroppen
Neste side