Informasjon, veiviser

Bevisstløshet hos barn under 8 år

Hva bør du gjøre for å hjelpe et barn som har mistet bevissheten?

Bakgrunn

 • Noen skader eller sykdommer kan føre til at et barn blir utslått, forvirret eller bevisstløs
 • Barnet kan være helt våkent og oppmerksom eller helt uten reaksjon på ytre stimulering, eller et sted mellom disse to ytterpunktene
 • Hvis du tar deg av et barn som ikke er ved full bevissthet, registrer enhver endring i reaksjonsmønsteret, særlig hvis tilstanden forverrer seg, fordi barnet kan bli bevisstløst når som helst
 • Hvis du mistenker en nakke- eller ryggskade, forsøk å la barnet til å ligge i den posisjonen du fant det. Hvis du må få barnet over i sideleie, må du sørge for at hode og nakke flyttes avstivet sammen med kroppen

Diagnosen

 • Barnet er bevisstløs dersom det:
  • Mangler reaksjon når du tar hardt i barnet (unngå å riste) og reagerer ikke på tilrop

Dersom bevisstløshet

 • Puster barnet?
  • Se, føl og lytt i inntil 10 sekunder
   • Beveger brystkassen seg?
   • Lytt etter pustelyder
   • Føl om barnet puster mot kinnet ditt

Behandling

Når barnet ikke puster

 • Gi fem innbåsninger først og gi så standard hjerte-lunge redning (30:2) i ett minutt før du henter hjelp (se beskrivelse av utførelsen under)
 • Tilkall hjelp
 • Sjekk at det er fri luftvei
  • Bøy hodet bakover og løft hakespissen
  • Begynner barnet å puste - legg barnet i sideleie
  • Ikke forlat barnet, overvåk pustingen til barnet våkner
 • Utfør munn til munn innblåsning (ventilasjon) dersom barnet fortsatt ikke puster
  • Bøy hodet bakover og løft hakespissen
  • Hos et lite barn legg munnen din over både munn og nese på barnet. På større barn klemmer du igjen nesen og legger munnen din over munnen til barnet
   • Blås varsomt inn fem ganger ca. 1 sekund hver gang, sjekk at brystkassen beveger seg
    • Dersom brystkassen ikke beveger seg, er dette tegn på at luftveiene er tette, barnet kan ha satt noe i halsen (fremmedlegeme i luftveiene)
    • Rens hals og munnhule med en finger og forsøk på ny med 5 innblåsninger
 • Brystkompresjon, trykk mot brystet, dersom barnet fortsatt ikke våkner
  • Prosedyren gjelder både for spedbarn og barn
  • Innledning
   • Legg barnet flatt på hardt underlag
   • Fjern alle klær fra brystkassen
  • Start med
   • 5 innblåsninger
   • Gi 30 kompresjoner (frekvens 100/min) og 2 innblåsninger (30:2). Fortsett med 30:2 så lenge som nødvendig
  • Teknisk informasjon
   • Ved kompresjon trykkes brystkassen inn med en tredjedel av dens tykkelse
   • Spedbarn:
    • Trykk med to fingertupper (pekefinger og langfinger) på brystkassen (anbefalt én-redder-teknikk) eller grip rundt spedbarnets brystkasse med begge hender og trykk med begge tomlene på brystkassen (anbefalt to-redder-teknikk)
   • Barn over 1 år:
    • Trykk med håndbaken (én-hånds-teknikk for småbarn). Bruk begge hender (to-hånds-teknikk - som for voksne) på større barn

Når barnet puster normalt

 • Tilkall hjelp
 • Legg barnet i sideleie og overvåk pustingen til ambulanse/lege kommer til
 • Hold barnet varmt

Illustrasjoner

Munn til munn metode, innblåsningsteknikk

1. Snu pasienten over i stabilt sideleie

2. Snu pasienten over i stabilt sideleie

3. Snu pasienten over i stabilt sideleie

4. Stabilt sideleie

Hakeløft, åpne luftveier

Annen informasjon

Når du ringer 113

 • Selv om du er oppskaket, er det viktig at du prøver å opptre behersket og effektivt på telefonen. Følgende huskeliste er grei å ha i bakhodet
 1. Oppgi hvem som ringer, og hvor du ringer fra.
 2. Hva har hendt?
 3. Nøyaktig stedsangivelse, eventuelt avtal møtested
 4. Få meldingen bekreftet fra den du snakker med for å unngå misforståelser.