Informasjon, veiviser

Brystkompresjon, voksen

Hvordan utføres brystkompresjoner på voksne.

Temaside om Korona
 • Denne artikkelen beskriver teknikken ved brystkompresjon hos voksne
 • Hvis den skadete ikke viser tegn til liv, må du begynne med hjertelungeredning som er en kombinasjon av brystkompresjoner (trykk mot brystkassen) og munn-til-munn-pusting for å simulere blodsirkulasjon og pusting, eventuelt med bruk av hjertestarter (dersom tilgjengelig)
 • Om dere er to eller flere om oppgaven, bør dere veksle oppgaver. Utmattelse går raskt ut over kvaliteten på utførelsen. Unngå stans av brystkompresjoner og innblåsninger
 • Dersom pasienten begynner å puste, bør han/hun observeres liggende på rygg i ett minutt før en legger personen over i sideleie. På denne måten kan hjertekompresjon raskt gjenopptas om nødvendig

Utførelsen

Hjertekompresjon
 1. Se etter tegn til liv
  • Sjekk om pasienten reagerer på tilrop, klaps eller forsiktig risting
  • Fjern eventuelt oppkast og andre fremmedlegemer som befinner seg i munn og svelg
  • Legg pasienten på ryggen
  • Åpne luftveien (kjeve- eller hakeløft) og sjekk om pusten er normal (se, lytt og føl etter pust i inntil 10 sek.)
   • Fastsittende fremmedlegeme? Se dok. fremmedlegemer i luftveiene
  • Dersom pasienten er bevisstløs og ikke puster normalt: rop etter hjelp for å ringe 113, skaffe hjertestarter og hjelpe deg med hjertelungeredning. Ingen hjelper? Ring 113 selv, slå på høyttalerfunksjonen på mobilen, start hjertelungeredning 
 2. Legg deg på kne helt inntil pasientens arm
 3. Legg hendene dine oppå hverandre på brystkassen slik bildet viser
 4. Trykk 5-6 centimeter rett ned og nokså hardt, og slipp så opp igjen. Hold albuene strake, da blir det lettere å trykke
 5. Trykk 30 ganger med en takt som tilsvarer ca. 100 per minutt (30 kompresjoner tar da 18 sek.). Tell høyt slik at du alltid vet hvor mange ganger du har igjen
 6. Veksle mellom kompresjoner og munn-til-munn-innblåsninger, eventuelt sjokk
  • Etter at du har gitt 30 kompresjoner, foretar du 2 innblåsninger (innblåsningsteknikk)
   • Hvis du har hjertestarter tilgjengelig, slå på og følg apparatets talestyring
   • Hvert tredje minutt eller jf. hjertestarterens taleinstruksjoner: hjerterytmeanalyse, eventuelt sjokk 
   • Alle må vekk fra pasienten når sjokk gis!
 7. Fortsett rytmen med 30 kompresjoner og 2 innblåsninger (30:2) imellom sjokk, eller kontinuerlig dersom ikke sjokk skal gis, inntil
  • hjelp ankommer og overtar, eller
  • den skadete begynner å bevege seg eller puste igjen, eller
  • du blir så utslitt at du ikke klarer mere
 8. Gi brystkompresjoner uten innblåsninger hvis du ikke har lært eller ikke får til 30:2