Informasjon, veiviser

Førstehjelp ved epilepsi

Les mer om hva du bør og ikke bør gjøre for å hjelpe en person med epilepsianfall.

Bakgrunn

 • Den mest sannsynlige årsaken til kramper hos en person er epilepsi, som skyldes en forstyrrelse i hjernens elektriske aktivitet
 • Et epilepsianfall kan opptre plutselig og virke svært dramatisk, eller det kan fortone seg helt uskyldig der pasienten bare ser ut til å dagdrømme et like øyeblikk
 • Mange personer med epilepsi bærer på seg et varselkort om at de har epilepsi

Typiske symptomer og tegn

 • Generaliserte, motoriske anfall ("grand mal")
  • Plutselig tap av bevissthet
  • Kroppen stivner
  • Gjentatte, sammentrekkende bevegelser
  • Avslapping av musklene ved slutten av anfallet
  • Pasienten er desorientert etter oppvåkning
 • Generalisert, ikke-motoriske anfall
  • Absenser
  • Pasienten er for en kort periode mentalt fraværende og uten kramper
 • Fokale, avgrensede anfall
  • Med eller uten tap av bevissthet
  • Motorisk, med avgrenset utbredelse av krampene
  • Ikke-motorisk, kortvarige anfall der pasienten umotivert stanser i sine aktiviteter eller reagerer med unormal atferd

Førstehjelp

 1. Unngå at pasienten skader seg
  • Om mulig, prøv å forhindre at pasienten faller og skader seg
  • Rydd området rundt pasienten slik at vedkommende ikke skader seg og beskytt vedkommende mot eventuelle farer
  • Hold deg rolig og la krampeanfallet forløpe av seg selv. Det er ikke noe du kan gjøre for å stoppe det
 2. Beskytt hodet
  • Om mulig, kan du plassere en pute eller noe mykt under og rundt hodet for å beskytte mot skade
  • Løsne forsiktig på eventuelle stramme klær
 3. Plasser pasienten i sideleie
  • Når krampene stopper, åpne luftveiene ved å bøye hodet bakover og sjekk at pasienten puster
 4. Berolige pasienten
  • Etter at anfallet er over, bør du bli hos pasienten inntil vedkommende er helt seg selv igjen

Hva du ikke skal gjøre

 • Ikke forsøk å tviholde på den skadete i den tro at det kan stoppe anfallet
 • Ikke putt noe i munnen
 • Ikke gi pasienten noe å spise eller drikke under krampeanfallet

Ring 113 når

 • Krampene varer lengre enn 5 minutter
 • Bevisstløsheten varer lengre enn 10 minutter
 • Det kommer stadig nye krampeanfall, og pasienten ikke gjenvinner bevisstheten
 • Dette er det første krampeanfallet

Vil du vite mer?